Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in gemeentelijk bezit.

Kapitaalgoederen zijn onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding. Deze paragraaf bevat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de goederen op het gebied van:

  • Openbare ruimte
  • Riolen
  • Onderwijshuisvesting
  • Sport
  • Gemeentelijk vastgoed
Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51