Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

Voor u ligt de paragraaf bedrijfsvoering. Programma 7 Samenwerken aan Zaanstad beschrijft de uitdagingen waar de organisatie voor staat, en haar rol in het samenspel met college en raad. Ook bedrijfsvoering moet zich richten op de nieuwe sturingslijnen van opgaven, gebieden en proces. Herijking van het interne dienstverleningsconcept staat daarom op de agenda.
Deze paragraaf zoomt nader in op een aantal ontwikkelingen binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering. Relevant is de voorbeeldfunctie in sociaal werkgever- en ondernemerschap. Wij willen met onze bedrijfsvoering doen wat wij van onze inwoners en ondernemers vragen als het gaat om duurzaamheid en goed werkgeverschap. U leest hieronder hoe dit eruit ziet.
In het tweede onderdeel van deze paragraaf ‘Onze mensen en middelen’ leest u meer over het capaciteitsbudget (salaris- en inhuurkosten), cao gemeenten en pensioenakkoord.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51