Paragrafen

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf beschrijven we de uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie. De financieringsfunctie zorgt ervoor dat voldoende geld beschikbaar is zodat aan alle financiële verplichtingen kan worden voldaan. Hiervoor worden kortlopende en langlopende leningen aangetrokken. Onder de financieringsfunctie valt ook het verstrekken van leningen en garanties en het beheersen van financiële risico’s.

Het wettelijk kader ligt voor een deel besloten in de nationale regelgeving en voor een deel in de Europese regelgeving. Binnen de nationale regelgeving zijn de kaders vooral de:

Deze wettelijke kaders zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in het Treasuryjaarplan, Financiële verordening en de nota financiering. Het beleid over verstrekken en beheren van leningen en garanties door de gemeente aan derden is opgenomen in de december 2019 door de raad vastgestelde nota Financiering.

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51