Bijlagen

Voorzieningen

Voorzieningen

 

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

boek-waarde Ultimo 2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Begroot saldo boekwaarde uit 2023

Mutatie 2024

Begroot saldo boekwaarde uit 2024

Mutatie 2025

Begroot saldo boekwaarde uit 2025

Mutatie 2026

Begroot saldo boekwaarde uit 2026

 Parkeervoorziening

713

713

713

713

713

713

 Riolen egalisatievoorziening

4.279

388

-918

3.749

-867

2.882

-11

2.870

-55

2.816

-79

2.736

 Begraafplaatsen egalisatie voorziening

277

277

1

278

18

296

-1

295

4

299

 Civiele kunstwerken

474

27

501

27

528

27

554

27

581

27

608

 Onderhoud vastgoed

2.322

230

2.552

2.552

2.552

2.552

2.552

 Afwikkeling gebiedsontwikkeling

298

298

298

298

298

298

 Wilhelminasluis

115

115

115

115

115

115

Riolen bijdrage toekomstige vervanging investeringen

0

5.125

5.125

5.319

10.444

5.595

16.039

5.827

21.865

6.150

28.016

 Sloopkosten vastgoed

386

386

386

386

386

386

 Saneren vastgoed

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

 Afvalstoffen egalisatievoorziening

1.186

643

-274

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

 Kunstgrasvelden

327

327

327

327

327

327

 Asbestsanering .onderwijsgebouwen

142

142

142

142

142

142

 Zaancampus sanering

126

36

162

162

162

162

162

 Wachtgelden wethouders

356

761

1.117

1.117

1.117

1.117

-1.015

102

 Reorganisatie

1.228

-89 

1.139

1.139

1.139

1.139

1.139

 Groot Onderhoud Facilitair

293

125

418

150

568

150

718

150

868

150

1.018

 Pensioen wethouders

3.628

244

3.872

239

4.110

239

4.349

239

4.587

216

4.803

Totaal

17.450

7.579

-1.281

23.749

5.735

-867

28.617

6.022

34.639

6.187

40.790

5.453

46.271

 

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51