Bijlagen

Reserves

Reserves

5.1 Algemene reserves

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

AR / BR

boekwaarde Ultimo 2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Begroot saldo boekwaarde uit 2023

Mutatie 2024

Begroot saldo boekwaarde uit 2024

Mutatie 2025

Begroot saldo boekwaarde uit 2025

Mutatie 2026

Begroot saldo boekwaarde uit 2026

 Algemene Reserve Grondzaken

AR  

8.197

21

-4.596

3.622

1.269

-110

4.781

480

5.260

380

5.640

178

5.818

 Algemene Reserve

AR

11.953

0

-535

11.418

0

0

11.418

0

11.418

0

11.418

0

11.418

Totaal Algemene Reserves

20.150

21

-5.131

15.040

1.269

-110

16.199

480

16.678

380

17.058

178

17.236

 

5.2 Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

AR / BR

boekwaarde Ultimo 2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Begroot saldo boekwaarde uit 2023

Mutatie 2024

Begroot saldo boekwaarde uit 2024

Mutatie 2025

Begroot saldo boekwaarde uit 2025

Mutatie 2026

Begroot saldo boekwaarde uit 2026

 Werkgelegenheidsprojecten

BR

49

0

0

49

0

0

49

0

49

0

49

0

49

 Regionaal werkbedrijf

BR

337

0

-337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Risicobuffer BUIG

BR

749

0

-749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 City Deal

BR

81

25

-106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Actieplan Persp op Werk

BR

1.376

0

-1.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 RegioDeal

BR

6.859

0

-1.551

5.308

0

-2.520

2.788

-1.100

1.688

0

1.688

0

1.688

 Verst. Arbeidsm. regio's

BR

462

0

-462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Nieuwe instroom

BR

2.024

0

-1.268

756

0

-756

0

0

0

0

0

0

0

 Vrouwenopvang

BR

300

0

0

300

0

0

300

0

300

0

300

0

300

 Laaggeletterdheid

BR

237

350

-237

350

0

0

350

0

350

0

350

0

350

 Ondertussengroep vluchtelingen

BR

247

0

-188

59

0

-30

30

-30

0

0

0

0

0

 Crisisdienstverl. arbeidsm.reg

BR

0

1.131

-1.131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Arbeidsmarktregio

BR

0

4.388

-1.822

2.567

399

0

2.965

399

3.364

399

3.762

399

4.161

 Herijking Werkom

BR

0

1.039

0

1.039

0

0

1.039

0

1.039

0

1.039

0

1.039

Totaal - 1 Kansengelijkheid

12.721

6.933

-9.227

10.428

399

-3.306

7.521

-731

6.790

399

7.188

399

7.587

 Investeringsfonds

BR

58.703

17.244

-16.705

59.242

5.352

-16.584

48.010

67

48.077

-1.633

46.443

-1.287

45.156

 Openbare Ruimte

BR

11

0

-11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Infrastructurele werken

BR

423

1.104

-610

917

461

-875

502

-76

426

-281

145

0

145

 PRI Egalisatie

BR

164

0

-130

34

0

0

34

0

34

0

34

0

34

 GAF

BR

406

0

-275

131

0

0

131

0

131

0

131

0

131

 Cofinanc. Hembrugterrein

BR

129

0

-129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Zijkanaal D kadevoorzieningen

BR

196

0

-70

126

0

-196

-70

0

-70

0

-70

0

-70

 Transformatiefonds

BR

42.853

7.728

-3.409

47.173

7.104

-2.600

51.677

4.866

56.543

5.290

61.832

5.826

67.659

 Afschrijvingslasten

BR

14.764

9.990

-450

24.304

12.729

-393

36.641

3.859

40.499

5.548

46.047

5.070

51.118

 Invoering Omgevingswet

BR

44

0

0

44

0

0

44

0

44

0

44

0

44

 MAAK.Zaanstad

BR

153

0

-150

3

0

0

3

0

3

0

3

0

3

 Gebiedsoverstijgende besteding

BR

0

733

-473

260

619

-420

459

176

634

-615

19

0

19

 Woonwagens brandveil.

BR

560

0

0

560

0

0

560

0

560

0

560

0

560

 De Hemmes

BR

0

424

0

424

0

0

424

0

424

0

424

0

424

 Wijkgeb.bested.K'veld

BR

0

472

0

472

75

-547

0

0

0

0

0

0

0

Totaal - 2 Verstedelijking

118.406

37.695

-22.412

133.690

26.340

-21.615

138.415

8.892

147.305

8.309

155.612

9.609

165.223

 Bodembeheer

BR

9.792

0

-842

8.950

0

-1.903

7.048

-258

6.790

-220

6.570

-123

6.447

 Duurzaamheidfonds

BR

50

859

-25

884

0

-25

859

500

1.359

500

1.859

500

2.359

Totaal - 3 Duurzaamheid

9.842

859

-867

9.834

0

-1.928

7.907

242

8.149

280

8.429

377

8.806

 Sport a fonds perdu

BR

2.188

0

-461

1.727

0

-345

1.381

-345

1.036

-345

690

-345

345

 WAP Poelenburg

BR

189

0

0

189

0

0

189

0

189

0

189

0

189

 Nat. Actieplan Sport & Bewegen

BR

33

0

-20

13

0

0

13

0

13

0

13

0

13

 Jeugd Transformatieplan

BR

377

170

-377

170

0

0

170

0

170

0

170

0

170

 Zaanse Schans

BR

214

0

0

214

0

0

214

0

214

0

214

0

214

 Plan Blokhuis

BR

1.003

0

-1.003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Jeugd noodzakel.maatregel.

BR

0

450

0

450

0

0

450

0

450

0

450

0

450

Totaal - 4 Gezondheid

4.004

620

-1.861

2.763

0

-345

2.417

-345

2.072

-345

1.726

-345

1.381

 Wachtgelden bestuur

BR

873

216

-897

193

210

0

403

210

613

210

823

-823

0

 Samenwerkingsagenda MRA Z/W

BR

327

0

-257

71

0

0

71

0

71

0

71

0

71

 Amend. extra wethouder

BR

119

0

-119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal - 7 Samen werken aan Zaanstad

1.319

216

-1.273

264

210

0

474

210

684

210

894

-823

71

 Egalisatie begroting

BR

0

11.570

0

11.570

7.005

-8.553

10.021

1.779

11.800

6.410

18.210

-12.502

5.708

Vooruitontvangen bedragen algemene uitkering

BR

1.648

0

-1.648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Corona ontvangsten

BR

7.496

0

-5.407

2.089

0

-937

1.151

0

1.151

0

1.151

0

1.151

 Budgetoverhevelingen

BR

133

775

-133

775

0

-313

462

0

462

0

462

0

462

Totaal - 8 Financiën

9.277

12.345

-7.188

14.434

7.005

-9.803

11.634

1.779

13.413

6.410

19.823

-12.502

7.321

Totaal Bestemmingsreserve

155.569

58.668

-42.828

171.413

33.954

-36.997

168.368

10.047

178.413

15.263

193.672

-3.285

190.389

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51