Programma's

Financiën

Hoofdstuk Financiën

Portefeuillehouders:   Onclin

Toelichting

Dit hoofdstuk bevat hoofdzakelijk financiële dekkingsmiddelen van de begroting. Binnen de begroting onderscheiden we algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen zijn vrij aan te wenden. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma en doel gebonden. De besteding van de specifieke dekkingsmiddelen zijn dat wel. Specifieke dekkingsmiddelen staan daarom opgenomen in de betreffende begrotingsprogramma’s. De algemene dekkingsmiddelen staan opgenomen in dit hoofdstuk.
Het college wil de gemeentelijke financiën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. We voeren daarom gedegen financieel beleid dat is vastgelegd in diverse door de raad vastgestelde beleidsnota’s.

Producten en speerpunten

Lasten & baten

(bedragen x € 1.000)

Lasten

13.732

2,0 %

Baten

420.278

61,2 %

Deze pagina is gebouwd op 12/01/2022 16:24:46 met de export van 12/01/2022 16:04:51